İşveren Mali Sorumluluk

İşveren Mali Sorumluluk

Ürün Hakkında Başvuru

       Siz işverenlere özel , işverenlere düşen sorumluluk çerçevesinde ödenecek tazinatları güvence altına alabilrisiniz.

Kimler yaptırmalı?

       Tüm işverenler Makrobirlik Sigorta işveren mali sorumluluk sigortasından faydalanabilir.

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?

       İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşen hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.
Bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini sigorta şirketi ödemekle yükümlüdür. Tazminat sigorta bedelini geçerse, avukatlık ücreti dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli kadarı ödenir.


Ana teminatlar poliçenizde standart olarak sunulan teminatlardır.
- Bedeni Zararlar (Şahıs Başına-Kaza Başına)

Ek teminatlar poliçenizde standart olarak sunulan teminatlar dışında isteğinize bağlı olarak eklenebilecek teminatlardır.
- İşe Toplu Gidiş-Geliş
- Görev Seyahati
- TC Sınırları Dışı
- Mesleki Hastalıklar
- Manevi Tazminat

Başvuru Detayları